Sáng 11/5/2023, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị và địa phương thành phố. Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố có đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối cùng đại diện tập thể và cá nhân được biểu dương tại Hội nghị.

Nối tiếp những kết quả trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã được thành phố Hải Phòng chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, nhiều cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực.

Ngay sau khi Kết luận số 01-KL/TW được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch với 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức triển khai, thực hiện trong suốt giai đoạn 2021-2025. Việc xác định rõ các nội dung cụ thể, trọng tâm trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ban hành kế hoạch toàn khóa và theo từng năm góp phần đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thống nhất, thông suốt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ từ thành phố đến cơ sở.
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, những thành tích của Đảng bộ thành phố và cấp ủy các cấp đạt được trong triển khai thực hiện Kết luận số 01 là rất quan trọng và đáng tự hào, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng mong muốn, sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đơn vị thường xuyên rèn luyện, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải thường xuyên sâu sát cơ sở, trân trọng, lắng nghe những ý kiến đóng góp của nhân dân, tạo mối liên hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng, thước đo để đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào hiệu quả thực chất của việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.
Các tập thể và cá nhân được Bằng khen tại Hội nghị
Tại Hội nghị, 37 tập thể và 63 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Trong đó, Đảng bộ Khối có 01 tập thể và 02 cá nhân được nhận Bằng khen:
Tập thể: Đảng bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh Nước sạch số 2 Hải Phòng
Cá nhân:
(1) Đồng chí Phạm Quang Quỳnh – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng.
(2) Đồng chí Phạm Thanh Hà – Bí thư chi bộ, Phó phòng Điều hành sản xuất, phụ trách Xí nghiệp Môi trường Đô thị Lê Chân 3, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Phòng.
Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”
Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã bấm nút phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”. Đồng thời trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025.
BAN TUYÊN GIÁO ĐUK