Sáng 16/5/2023, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng, phát triển các trang mạng xã hội và lan tỏa thông tin tích cực trong toàn Đảng bộ Khối. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành viên Ban chỉ đạo, Trưởng nhóm Chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Thành phố – báo cáo viên tại Hội nghị; Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng uỷ Khối. Đồng chí Lê Hữu Toản, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng uỷ Khối chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành viên Ban chỉ đạo, Trưởng nhóm Chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Thành phố bồi dưỡng về kỹ năng xây dựng, phát triển các trang mạng xã hội và lan tỏa thông tin tích cực trong toàn Đảng bộ, nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.
Đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành viên Ban chỉ đạo, Trưởng nhóm Chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Thành phố báo cáo viên tại Hội nghị
Dự báo xu hướng và một số giải pháp phòng, chống trên không gian mạng trong tình hình hiện nay, chia sẻ các vấn đề cơ bản về kỹ năng xây dựng, phát triển lực lượng và phương pháp đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
Đồng chí Lê Hữu Toản, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng uỷ Khối phát biểu tại Hội nghị
Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển các trang mạng xã hội và lan tỏa “thông tin xanh”, thông tin tích cực tại đơn vị; qua đó, tăng cường thông tin, trao đổi, đổi mới công tác tuyên truyền, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, nhằm định hướng dư luận xã hội và tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ Khối, nhất là các vấn đề thời sự, các lĩnh vực đang được dư luận quan tâm; kịp thời cung cấp thông tin chính thống để cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động phản bác các thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, đặc biệt trên không gian mạng.
BAN TUYÊN GIÁO ĐUK