Sáng 23/5/2023, Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị biểu dương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tới dự có các đồng chí: Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Thị Thủy, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Xác định mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đoàn Khối đã luôn chỉ đạo, tổ chức cho các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia học tập, nghiên cứu nội dung của Chỉ thị, Kết luận qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn; thường xuyên tổ chức các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc học tập theo Bác.
Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thanh thiếu nhi gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước và thành phố. Tích cực tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên thanh niên tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 4 bài học lý luận chính trị mới.
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Công tác giáo dục từng bước được đổi mới, đặc biệt là hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục tuyên truyền thông qua các chuyên đề tuyên truyền về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chuyên đề định hướng giáo dục lối sống, truyền thống cho đoàn viên tại cơ sở, triển khai bằng các clip, các infographic trên trang mạng xã hội. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên và chia sẻ các bài viết phản bác các tin xấu, luận điệu sai trái thù địch thông qua chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt – mỗi tuần một câu truyện đẹp trên mạng xã hội”.
Để kịp thời ghi nhận những thành tích mà cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối đã thực hiện trong thời gian qua về việc vọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp thành phố đã quyết định khen thưởng 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
BAN TUYÊN GIÁO ĐUK