Sáng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp với Trường chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ bế giảng Lớp trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Khóa 4 (năm 2021-2023). Đến dự Lễ bế giảng có các đồng chí: Nguyễn Văn Thụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp; Nguyễn Kim Pha, Hiệu trưởng Trường chính trị Tô Hiệu Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Năm 2021 Đảng ủy Khối phối hợp với Trường tổ chức “Lớp trung cấp chính trị, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Khóa 4”, với 77 học viên. Chương trình đào tạo được xây dựng theo quy định Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với 14 nội dung học tập gồm các khối kiến thức: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương và kiến thức hỗ trợ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Tô Hiệu trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Sau gần 2 năm học tập 77 học viên (100%) của lớp đã hoàn thành khóa học với kết quả xếp loại giỏi 31 học viên, xếp loại khá 46 học viên.

Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu trao Giấy khen cho các học viên xuất sắc

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối nhấn mạnh, kết quả học tập của các học viên là một tiêu chí hết sức quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng sử dụng để đánh giá, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo tinh thần, quan điểm chỉ đạo về các giải pháp về công tác cán bộ và nâng cao chất lượng cán bộ của Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Thụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp phát biểu tại Lễ bế giảng

Sau khóa học, các học viên cần chủ động, tích cực vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác, luôn có sự đổi mới, sáng tạo, khoa học trong mọi lĩnh vực để đạt hiệu quả cao nhất, tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu công việc trong điều kiện mới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng tại đơn vị.

BAN TUYÊN GIÁO ĐUK