Sáng 22/6/2023, Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 và tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2023 dành cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Khối. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Hữu Toản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp thành phố được nghe đồng chí Dương Thị Kim Toan, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Tô Hiệu truyền đạt các chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” và “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Báo cáo viên Trường Chính trị Tô Hiệu truyền đạt tại Hội nghị.

Đồng thời được nghe báo cáo viên Đoàn Công an thành phố tuyên truyền về phòng, chống ma túy; qua đó giúp đoàn viên thanh niên hiểu hơn về tác hại của ma túy, cách nhận biết các loại ma túy, các biện pháp phòng ngừa; trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công tác phòng, chống ma túy.

Báo cáo viên Đoàn Công an thành phố truyền đạt tại Hội nghị.

Thông qua Hội nghị nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, học tập và làm theo, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và được triển khai phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong đoàn viên thanh niên tại đơn vị trong giai đoạn tới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân trong việc phòng, chống ma túy. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên; tích cực rèn luyện, bồi dưỡng, lựa chọn và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

BAN TUYÊN GIÁO ĐUK