Công tác phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân nói chung, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng nói riêng là một chủ trương lớn của Đảng. Tại văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân”. Từ chủ trương này đã giúp các đơn vị kinh tế tư nhân nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đảng viên phấn khởi, yên tâm, tiếp tục phát huy mọi nguồn lực để góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Các đại biểu làm Lễ chào cờ

Tại Đảng bộ Khối hiện nay cho thấy, đội ngũ chủ doanh nghiệp tư nhân cơ bản là những người có kiến thức, có bản lĩnh trên thương trường; sự phát triển của các chủ doanh nghiệp tư nhân cũng chính là sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của Đảng bộ Khối nói chung.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng Phạm Bùi Trung – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Từ thực tế đó, qua quá trình theo dõi, cùng với sự nhận thức của chủ doanh nghiệp đối với Đảng và Nhà nước ta ngày càng sâu sắc và đầy đủ hơn; sáng ngày 09/9/2023, Chi bộ Công ty CP Phát triển xây dựng Liên Việt tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 06 quần chúng ưu tú, trong đó có quần chúng Phạm Bùi Trung – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa – Bí thư Đảng uỷ Khối trao Quyết định kết nạp Đảng cho 06 quần chúng ưu tú

Tới dự buổi Lễ có đồng chí Đỗ Quang Khoa – Bí thư Đảng uỷ Khối, cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đảng uỷ Khối.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa – Bí thư Đảng uỷ Khối phát biểu tại buổi Lễ

Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trang nghiêm, đúng quy định. Sau khi trao Quyết định cho 06 đảng viên mới, đồng chí Lưu Thị Làn – Bí thư Chi bộ Công ty đã chúc mừng 06 đồng chí và giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới, ghi nhớ và thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ và 4 quyền hạn của người Đảng viên, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của công ty và phân công 03 đảng viên chính thức tiếp tục kèm cặp, giúp đỡ đảng viên mới trong thời gian dự bị.

Đồng chí Phạm Bùi Trung – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đỗ Quang Khoa – Bí thư Đảng uỷ Khối ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Lễ kết nạp đảng của Chi bộ; khẳng định ý thức và vai trò của người đứng đầu chi bộ trong công tác phát triển đảng viên; chúc mừng 06 đồng chí vừa nhận quyết định kết nạp, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, đồng chí nhấn mạnh đây là niềm vinh dự, tự hào đối với cá nhân đồng chí Phạm Bùi Trung và là trách nhiệm lớn lao của đồng chí đảng viên mới đối với sự phát triển và thịnh vượng của Chi bộ và Công ty CP Phát triển xây dựng Liên Việt. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối đề nghị trong thời gian tới Chi bộ tiếp tục quan tâm, dìu dắt quần chúng để công tác phát triển đảng viên mới có chất lượng, đóng góp chung vào sự phát triển của Khối.

BAN TUYÊN GIÁO ĐUK