Sáng 24/10/2023, Đảng ủy Khối và Ban Dân vận Thành ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty TNHH Thương mại Sao Mai.

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối; Đặng Thị Phương Liên, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Đặng Thị Phương Liên, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, người lao động tại Công ty TNHH Thương mại Sao Mai được báo cáo viên Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố quán triệt, tuyên truyền pháp Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó có các nội dung liên quan đến vai trò người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp; làm rõ các quy định về tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp…

Người lao động tham gia đối thoại với báo cáo viên

Người lao động nhận quà từ Ban tổ chức

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn và người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; từ đó tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty trong thời gian tới.

BAN TUYÊN GIÁO ĐUK