Sáng ngày 02/01/2024, chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối. Đồng chí Nguyễn Văn Thụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư chi bộ Cơ quan chủ trì Hội nghị.
 
Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Năm 2023, các tổ đảng, cán bộ, đảng viên chi bộ Cơ quan đã thực hiện thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được phân công, đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Cơ quan. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở ở Cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, chất lượng sinh hoạt ngày được nâng lên, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Tập thể chi bộ Cơ quan đoàn kết, thống nhất, tương trợ giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ, không có đơn thư tố cáo, không có đảng viên nào vi phạm. Thực hiện việc sinh hoạt Chi ủy, sinh hoạt chi bộ đúng quy định, đóng đảng phí đầy đủ. Đặc biệt, hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 37- NQ/CB ngày 26/12/2022 của chi bộ Cơ quan về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.
Đồng chí Lê Hữu Toản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Văn Thụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư chi bộ Cơ quan trao Quyết định cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
Năm 2024, chi bộ thống nhất lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ: lãnh đạo các tổ đảng, cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.
Nhân dịp này, chi bộ tổ chức trao Quyết định cho 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.
BAN TUYÊN GIÁO ĐUK