Chiều ngày 02/01/2024, Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thơ, Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy viên BTV Liên đoàn lao động thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố. Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối, thủ trưởng Cơ quan và đồng chí Hà Thị Mai Hương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan đồng chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị
Trong năm 2023, khối lượng công việc lớn, nhưng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu, phục vụ kịp thời, qua đó giúp sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ đạt hiệu quả cao trên hầu hết các nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ công chức yên tâm công tác, chủ động khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, rèn luyện và giữ gìn mối quan hệ với cơ sở; nội bộ đoàn kết thống nhất, tương trợ giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ…
 
Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối, thủ trưởng Cơ quan phát biểu tại Hội nghị
Năm 2024, Cơ quan Đảng ủy Khối tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ với 08 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tập trung vào các giải pháp: (1) Nâng cao chất lượng công tác, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024: Thực hiện tốt Quy chế làm việc của Cơ quan Đảng ủy Khối, quy chế dân chủ ở cơ quan; Phát huy nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông tin, phục vụ tốt công tác quản lý của cơ quan; Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả chi tiêu tài chính trong cơ quan;
Đồng chí Phạm Thị Thơ, Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy viên BTV Liên đoàn lao động thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố phát biểu tại Hội nghị
(2) Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan; (3) Tích cực xây dựng cơ quan văn hóa, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành- Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu” và cuộc vận động “Cán bộ, công chức với Ngày làm việc hiệu quả”; hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện do thành phố và công đoàn cấp trên phát động;
Các tập thể đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến năm 2023”
(4) Duy trì tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm cải thiện từng bước đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức cơ quan. Tổ chức cho cán bộ, công chức đi học tập kinh nghiệm, tham quan ngoài tỉnh ít nhất 01 lần trong năm; (5) Hội nghị giao cho Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp cùng Thủ trưởng Cơ quan căn cứ Nghị quyết Hội nghị, xây dựng chương trình hành động, hàng tháng, hàng quý phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi những mục tiêu phát triển nêu trong báo cáo tại Hội nghị.
Các tập thể đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc năm 2023”
Hội nghị đã tiến hành các bước đúng theo hướng dẫn của Công đoàn Viên chức thành phố về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; bầu Ban thanh tra nhân dân; phát động và ký giao ước thi đua năm 2024. Hội nghị nhất trí 100% thông qua dự thảo Nghị quyết với các nội dung do Thư ký hội nghị trình bày.
Thủ trưởng và Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ký giao ước thi đua năm 2024
Nhân dịp này, Cơ quan tổ chức trao Giấy khen cho 04 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2023, Công đoàn Cơ quan tặng Giấy khen cho 04 Tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc năm 2023”.
Đồng chí Lê Hữu Toản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua năm 2023 cho các cá nhân

Đồng chí Nguyễn Văn Thụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy khen cho các cá nhân đã có sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2023 
Trao tặng Giấy khen cho 03 cá nhân đã có sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2023 đồng thời tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 03 cá nhân.
BAN TUYÊN GIÁO ĐUK