Chiều 22/01/2024, Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024; biểu dương các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023 và trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2024. Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng.

Năm 2023, các doanh nghiệp trực thuộc Đảng uỷ Khối duy trì tốt hoạt động sản xuất – kinh doanh, bảo đảm đời sống người lao động, nộp ngân sách Nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể được triển khai đồng bộ, vượt chỉ tiêu Thành uỷ giao. Cụ thể, kết nạp mới 201 đảng viên (vượt 0,5%), trong đó, 106 đảng viên kết nạp tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước (vượt 41,3%); thành lập mới 2 tổ chức Đảng, 1 tổ chức Đoàn Thanh niên tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đề ra 5 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; 4 nhóm chỉ tiêu về nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh và 5 mục tiêu về văn hoá – xã hội, quốc phòng – an ninh. Trong đó, phấn đấu kết nạp mới 200 đảng viên; thành lập mới 2 tổ chức cơ sở Đảng và 1 tổ chức Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; 50% tổ chức cơ sở Đảng đăng ký mô hình “Dân vận khéo”, trong đó ít nhất có 1 mô hình được UBND thành phố công nhận, khen thưởng.

Đồng chí Lê Hữu Toản, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối triển khai nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Về sản xuất – kinh doanh, có trên 90% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả cao; 100% doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; thu nhập bình quân người lao động tăng 6% so với năm 2023. Ngoài ra, phấn đấu có ít nhất 60% số cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về văn hoá; 100% doanh nghiệp có lực lượng tự vệ duy trì hoạt động tốt, không để xảy ra diễn biến phức tạp về an ninh trật tự. Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng 3 đảng viên và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng 5 đảng viên đang sinh hoạt, công tác tại các đơn vị trong Khối.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố cũng tặng Giấy khen 21 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023. Đồng thời trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

BAN TUYÊN GIÁO ĐUK