Kế hoạch tổ chức Hội thao chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố (17/7/2007 – 17/7/2022)